Sykefravær

Sysselsatt, men borte fra arbeidet i minst én sammenhengende uke på grunn av egen skade eller sykdom. I Arbeidskraftundersøkelsen spør vi ikke om dette er legemeldt, bare om personen var borte fra arbeidet.