Arbeidsforhold

Arbeidsforhold brukes i denne statistikken synonymt med jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen innbefatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold i samme virksomhet for samme person aggregeres opp til ett arbeidsforhold.