Gjennomsnittsligning

Gjennomsnittet av årlig overskudd fra skogbruksvirksomhet de siste fem årene inntektsføres hvert år. Gjennomsnittsligning ble erstattet av tømmerkonto fra og med 2017.