Tømmerkonto

Tømmerkonto: Tømmerkonto erstattet gjennomsnittsligning av skoginntekt fra 2017. Årlig overskudd fra skogbruksvirksomhet føres nå på en tømmerkonto, og regelen er at minst 20 prosent av positiv saldo på denne kontoen skal inntektsføres. Er saldoen negativ, skal inntil 20 prosent fradragsføres.