Næringsvirksomhet

Fram til 2016 ble alle skogeiendommer behandlet som virksomhet. Nye regler fra 2016 gjør at bare eiendommer som er egnet til å gå med overskudd over tid, skal skattlegges som næringsvirksomhet. Inntekt fra skogbruk på mange små eiendommer vil heretter bli beskattet som kapitalinntekt fra skog.