Bruttoinntekt

Omfattar lønsinntekter, næringsinntekter, pensjonar og kapitalinntekter før skatt.