Næringsinntekt fiske

Næringsinntekt er all inntekt frå næringsverksemd i enkeltpersonføretak etter frådrag for kostnader, men før skatt.