I-44

I-44 er en nominell effektiv valutakursindeks beregnet på grunnlag av kursene på NOK mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere. Stigende indeksverdi betyr depresierende (svakere) kronekurs.