Årsendring

Endring i indeksverdien i et kalenderår sammenlignet med verdien for samme størrelse året før. Årsendringen beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av kvartalsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsendringen må ikke forveksles med kvartalsendringen fra samme kvartal året før, som angir endringen i indeksen fra et kvartal ett bestemt år, til samme kvartal året etter, for eksempel 4. kvartal 2018 mot 4. kvartal 2017.