Forventet realavkastning

Den årlige verdiøkningen etter at det er justert for prisstigning.