Rentebærende formue

Utlån som gir renteinntekter til kommunene.