Systemviktig bank

En bank som er så stor at det er fare for ustabilitet i hele det finansielle systemet hvis den får store problemer. Ved siden av Kommunalbanken er DNB utpekt som systemviktig bank i Norge.