Likvide midler

Ved siden av bankinnskudd kan dette omfatte verdipapirer som raskt kan selges.