Hjemmesitter

Hjemmesittere brukes som betegnelse på de som ikke stemmer i et gitt valg. Vedvarende hjemmesittere betegner stemmeberettigede som sjelden eller aldri deltar i valgene.