Allmenn stemmerett

Allmenn stemmerett betyr at ingen eller svært få nektes å kunne stemme. Å ekskludere personer som ikke er borgere i landet eller under myndighetsalder, regnes ikke som hinder for allmenn stemmerett. Tidligere var stemmeretten i Norge begrenset til eiendom og status. I 1898 fikk alle menn over 25 år stemmerett. I 1913 vedtok Stortinget at kvinner skulle ha stemmerett på samme måte som menn.