Hjemmesitting

En hjemmesitter, er en person som ikke benytter seg av stemmeretten sin. Hjemmesittere brukes som betegnelse på dem som ikke stemte i et gitt valg.