Befolkningen ellers

Hele befolkningen minus innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og uoppgitt innvandringskategori (disse siste er i praksis personer uten norsk personnummer).