Norskfødte med innvandrerforeldre

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er holdt adskilt i hele artikkelen.