Undersysselsatte

Sysselsatte personer som både ønsket å jobbe mer og var tilgjengelige for å jobbe mer enn det de gjorde ved intervjutidspunktet.