Arbeidsstyrken

Summen av de som sysselsatte og de som er arbeidsledige, altså alle de som tilbyr arbeidskraften sin på arbeidsmarkedet. Arbeidsstyrken beregnes vanligvis for personer som er mellom 15 og 74 år, i og med at de yngste i befolkningen vanligvis vil være under utdanning og de eldste vil være pensjonerte. Arbeidsstyrkeprosenten regnes ut i fra hele befolkningen i samme aldersgruppe, altså (sysselsatte+arbeidsledige) / befolkningen totalt.