Aktivitetsstatus

Her skiller vi mellom tre kategorier: Personer som har en årlig lønn og/eller næringsinntekt større enn to ganger folketrygdens grunnbeløp danner kategorien «i arbeid», personer som er registrert under utdanning i oktober i ett gitt år og ikke er definert som «i arbeid», faller under kategorien «under utdanning», mens personer som hverken tilhører den første eller den andre kategorien blir slått sammen i en siste kategori («annet»).