Resten av befolkningen

Personer som er født i Norge med to norskfødte foreldre, også kalt personer uten innvandrerbakgrunn.