Kvinner med én utenlandsfødt forelder

Kvinner med én norskfødt og én utenlandsfødt forelder; selv er de enten født i Norge eller har kommet til Norge før fylte seks år.