Tidliginnvandrere

Personer som er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre, som har kommet til Norge før fylte seks år.