Median

Medianen er den midterste observasjonen i en rangert fordeling. Det vil være like mange personer med høyere verdi (formue) enn medianverdien som det er personer med lavere verdi.