Regler for å få norsk statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap, ha bestått en prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 og en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.