Innvandringsgrunner

Grunn til første innvandring. I Norge alle førstegangsinnvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som kom etter 1989 har blitt tildelt mellom Flukt, Familie, Arbeid, Utdanning og Annet.