Landbakgrunn

Landbakgrunn er for innvandrere eget fødeland. Landbakgrunn for norskfødte er foreldres eventuelle utenlandske fødeland. Hvis foreldrene er fra forskjellig land, gjelder mors fødeland.