Statsborgerloven

Personer som ikke har foreldre med norsk statsborgerskap, kan som hovedregel søke om norsk statsborgerskap dersom søkeren har permanent oppholdstillatelse/bosettingstillatelse og har vært bosatt i Norge de siste syv av de siste ti årene.