Tolvmånadersvekst

Veksten i en storleik frå ein månad eitt bestemt år til same månad året etter.