KPI-JE

KPI utan energivarer. Dette er ein indikator der energivarene (dvs.: elektrisitet inkludert nettleige, flytande og fast brensel, varmeenergi og drivstoff) ekskluderast frå berekningane. Indikatoren er elles basert på identisk berekningsopplegg som KPI.