Gjengs leie

Gjengs leie er gjennomsnittet av leiepriser for løpende leieforhold i lignende boliger. Når leieprisene stiger, ligger gjengs leie normalt litt under markedsleie. Når markedsprisene synker, kan markedsprisen ligge lavere enn gjengs leie.