Enslige forsørgere

Består av personer med barn som er ugifte, skilt/separert eller enke/enkemann.