Skår

Skåren på en indikator gir et mål på forskjellen mellom menn og kvinner på et gitt område, på en skala fra 0 til 1. 1 indikerer full likestilling, for eksempel at like mange menn og kvinner har høyere utdanning eller at det er lik fordeling av kommunestyrerepresentanter i en kommune. Skåren synker når kjønnsforskjellene øker, enten til fordel for kvinner eller for menn.