Sentralitet

Med sentralitet meiner ein den geografiske leia til ein kommune i forhold til eit senter med funksjonar av høg orden (sentrale funksjonar som post, bank). Dei sentrale funksjonane er først og fremst lokalisert til tettstader. Les meir om standard for sentralitet her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128.