Beregnet bruttoformue

Omfatter beregnet realkapital (beregnet markedsverdi for primær- og sekundærboliger, næringseiendom, skog- og gårdsbruk, ellers skatteverdier) og beregnet bruttofinanskapital.