Personlig næringsdrivende

En person som driver næring for egen regning og risiko. Ektefeller regnes som to næringsdrivende om de deler næringsinntekten skattemessig. En personlig næringsdrivende kan drive flere virksomheter.