Nettoformue

Omfatter beregnet bruttoformue fratrukket gjeld.