Aksjer og andre verdipapirer

Verdi av norske aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og opsjoner, både registrert og ikke registrert i verdipapirsentralen ved utgangen av året.