Nominelt BNP

Nominelt bruttonasjonalprodukt (BNP) er BNP uttrykt i løpende, nasjonal valuta.