Syreekvivalenter

Mengde forsurende gasser, vektet i forhold til deres forsurende effekt. Samlet utslipp av forsurende gasser beregnes ved å summere utslippene av de enkelte gasser gitt i syreekvivalenter. Følgende faktorer blir brukt for å regne om fra tonn gass til tonn syreekvivalenter:

Nitrogenoksider (NOX): 1/46

Svoveldioksid (SO2): 1/32

Ammoniakk (NH3): 1/17 ]