Livssynssamfunn

er ein samlenemning for Human-Etisk forbund og andre livssynssamfunn, som høvesvis har 91 053 og 3 977 medlemmar i 2018.