BNP i Fastlands-Norge

BNP i Fastlands-Norge innebærer bruttoproduktet for all innenlandsk produksjonsaktivitet utenom næringene utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.