Tettsteder

En hussamling er et tettsted hvis det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Der det er parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder kan det være mer enn 50 meter mellom husene