Område som kan brukes til lek og rekreasjon]

Minst på størrelse med en fotballbane innen 200 meter som respondenten trygt kan komme seg til fra boligen.