Lavinntekt

Lavinntekt defineres her som at husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet er mindre enn 60 prosent av median inntekt etter skatt per forbruksenhet i hele befolkningen. Antall forbruksenheter i husholdningen er beregnet ved bruk av EUs ekvivalensskala.