Spredtbygde strøk

Spredt bosetting og husklynger med færre enn 200 bosatte.