Totale bokostnad

Sum av årlig forbruk knyttet til bolig. Utgiftene som inkluderes er husleie, fellesutgifter, renter på boliglån (avdrag ikke medregnet da dette kan regnes som sparing), boligforsikring, kommunale avgifter, elektrisitet og brensel, samt utgifter til vedlikehold.