Inntekts- og arbeidsforhold

Sosialhjelpsmottakerens inntekts- og arbeidssituasjon registreres ved siste kontakt med NAV-kontoret i kalenderĂ¥ret.