Ukjent status

Denne samlebetegnelsen dekker personer forsørget av familie eller ektefelle og personer i ikke-registrert arbeid som for eksempel familiearbeid uten lønn og svart arbeid. I tillegg til arbeidsledige som ikke er registrert hos NAV samt personer som har utvandret uten å ha meldt fra om dette.